Wynik drugiego ustnego ograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 64 m2, stanowiącej odpowiednio część działki nr 21/2,

obręb 021, położonej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej na stację bazową telefonii komórkowej,

na okres do 10 lat.

W dniu 27 czerwca 2024 roku odbył się drugi ustny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 64 m2, położonej przy ul. Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej na stację bazową telefonii komórkowej, na okres do 10 lat, zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie