Wynik z negocjacji czynszu dzierżawnego wyznaczonych punktów dzierżawy plaży w sezonie letnim 2020, na okres do 3 miesięcy.

W dniu 12 maja 2020 roku w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, Dział Najmu i Dzierżawy przeprowadzono z oferentami negocjacje czynszu dzierżawnego wyznaczonych punktów dzierżawy plaży w sezonie letnim 2020, na okres do 3 miesięcy, na które wpłynęła więcej niż jedna oferta.

Po negocjacjach do zawarcia umowy dzierżawy na poszczególne punkty wybrano oferty z najwyższym czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r.:

Punkt Nr 16/3  – oferta złożona przez firmę Robinson S.C., Gdańsk  z czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r. – 5.100,- zł

Punkt Nr 58/2 – oferta złożona przez firmę Sport Technologies Słaba Radosław, Klimontów z czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r. – 7.400,-zł

Punkt Nr 74/1 – oferta złożona przez firmę Sport Technologies Słaba Radosław, Klimontów z czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r. – 3.800,-zł

Punkt Nr 72/1 – oferta złożona przez firmę Pro-Finish Waldemar Tereba, Gdynia
z czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r. – 3.406,-zł

Punkt Nr 69/1 – oferta złożona przez firmę PHU Barbara Florek, Gdynia z czynszem dzierżawy za sezon letni 2020 r. – 3.429,-zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie