Wynik konkursu ofert na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku oraz w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży

Wynik konkursu ofert na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 oraz w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 21 września 2020 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 oraz w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  • Uczniowski Klub Sportowy Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza – łączna ilość pkt. 224,40 – 5 jednostek
  • Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk – łączna ilość pkt. 49,18 – 3 jednostki
  • Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe – łączna ilość pkt. 23,33 – 1 jednostka

Oferenci zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu i w weekend w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.