Świadczenie usług ochrony obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach, odpowiednio administrowanych i organizowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu od 15.6.2021 do 31.3.2024

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fc8e7f8-1879-4bc4-9daf-8945ffd6e2ff

*AKTUALIZACJA: 14.05.2021r.
Pismo nr 5 – informacja z otwarcia ofert w dniu 14.05.2021 roku (.pdf 764 kB)
*AKTUALIZACJA: 14.05.2021r.
Pismo nr 4 – informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (.pdf  575 kB)
*AKTUALIZACJA: 07.05.2021r.
Pismo nr 3 – pytania i odpowiedzi do SWZ oraz wyjaśnienia i modyfikacja SWZ (.pdf  742 kB)
Zdjęcia z kamer na Żabim Kruku i Stogach wykonane w porze nocnej – dotyczy części nr 4 – ochrona elektroniczna (.zip 3,671 MB)

*AKTUALIZACJA: 06.05.2021r.
Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do SWZ oraz wyjaśnienia i modyfikacja SWZ (.pdf 613 kB)
aktualna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 4 – ochrona elektroniczna (.pdf 241 kB)

*AKTUALIZACJA: 04.05.2021r.
Pismo nr 1 – wyjaśnienia treści SWZ (.pdf 534 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,033 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 580 kB)
3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (.pdf 96 kB)
Załączniki do SWZ dla poszczególnych części zamówienia:
część nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach (.zip 1,566 MB)
część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach (.zip 1,986 MB)
część nr 3 – bezpośrednia ochrona na imprezach (.zip 1,186 MB)
część nr 4 – ochrona elektroniczna (.zip 845 kB))

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie