Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 01.06.2021 roku Gdański Ośrodek Sportu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części przedmiotowego zamówienia.

 część nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach i kąpieliskach
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo Wykonawcze HEVELIUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk
cena oferty (brutto): 1.882.266,63 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum, które tworzą:
1) Impel Safety Sp. z o.o. (Lider), 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
2) Impel Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
3) Impel Provider Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
4) Impel Defender Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
5) Garda Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
6) Garda Systems Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
7) Garda Investments Sp. z o.o. Sp. K. , 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
cena oferty (brutto): 2.676.539,93 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
Poszczególne oferty otrzymały punktację:
1) 100,00 pkt  – Konsorcjum, które tworzą:
a) Impel Safety Sp. z o.o. (Lider), 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
b) Impel Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
c) Impel Provider Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
d) Impel Defender Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
e) Garda Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
f) Garda Systems Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
g) Garda Investments Sp. z o.o. K. , 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
2) 98,62 pkt – Ochrona HEVELIUS Piotr Milewski, 80-298 Gdańsk, ul. Lutniowa 41
3) 95,39 pkt – Konsorcjum, które tworzą:
a) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o. (Lider), 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 C
b) FOSA Ochrona Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 d

część nr 3 – bezpośrednia ochrona na imprezach
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum, które tworzą:
1) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o. (Lider),  41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 C
2) FOSA Ochrona Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 d
cena oferty (brutto): 892.687,26 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium) 

część nr 4 – ochrona elektroniczna
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o., ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk
cena oferty (brutto): 101.930,10 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
Poszczególne oferty otrzymały punktację:
1) 100,00 pkt – Agencja Ochrony WENA Sp. z o.o., ul. Sandomierska 1, 80-042 Gdańsk
2) 38,82 pkt – Konsorcjum, które tworzą:
a) Security Sp. z o.o. Sp. K., 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 11/13
b)  Security Systems MS Sp. z o.o., 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 7
3) 25,60pkt – Konsorcjum, które tworzą:
a) Impel Safety Sp. z o.o. (Lider), 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
b) Impel Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
c) Impel Provider Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
d) Impel Defender Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul Ślężna 118
e) Garda Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
f) Garda Systems Sp. z o.o., 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301
g) Garda Investments Sp. z o.o. K. , 81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 17/301

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie