Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez Gdański Ośrodek Sportu w 2021 roku.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1cb9f3e1-32a5-4bb9-9889-9fcfbccc3dbc

*AKTUALIZACJA: 08.06.2021 r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2021 roku (.pdf 640 kB)
*AKTUALIZACJA: 08.06.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwotach jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (.pdf  547 kb)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,088 MB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 105 k)
Załączniki do SWZ dla poszczególnych części zamówienia:
część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych  imprez (.zip 1,321 MB)
część nr 2 – duże medyczne dużych imprez (.zip 1,238 MB)
część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich (.zip 735 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie