Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 15.06.2021 roku Gdański Ośrodek Sportu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części przedmiotowego zamówienia.

 część nr 1 – zabezpieczenie medyczne małych imprez
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

 część nr 2 – zabezpieczenie medyczne dużych imprez
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

 część nr 3 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WATERMED Kacper Adamczuk, Chopina 15/6, 83-000 Pruszcz Gdański
cena oferty (brutto): 179.030,40 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

Poszczególne oferty otrzymały punktację:
WATERMED Kacper Adamczuk, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 15/6 – 100,00 pkt
FALCK Medycyna Sp. z o. o., 01 – 102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94 – 80,67 pkt
ACTIVE WAY Adam Mikołajewski, 80 – 772 Gdańsk, ul. Antoniego Suchanka 3/10 – 78,48 pkt

podstawa prawna:
art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie