16.06.2020r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że w dniu 19.06.2020r. zawarł umowę z ACTIVE WAY Adam Mikołajewski z siedzibą w w Gdańsku (80-772), ul. A. Suchanka 3 lok. 10 na kwotę (brutto) 116 837,76zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie