Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.:

Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu” zawarł umowy na realizację poszczególnych części zamówienia, odpowiednio:

część nr 1 – teren imprez
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc
60-693 Poznań, ul. Edwarda Dembowskiego 3
cena oferty (brutto): 9.192,97 zł

część nr 2 – trasy imprez biegowych
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc
60-693 Poznań, ul. Edwarda Dembowskiego 3
cena oferty (brutto): 91.364,62 zł

część nr 3 – impreza masowa
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc
60-693 Poznań, ul. Edwarda Dembowskiego 3
cena oferty (brutto): 16.510,54 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie