Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Niniejszym zawiadamia się, że przetarg (znak sprawy. ZP1/282/14/2020) pn.: Zabezpieczenie medyczne podczas imprez organizowanych przez GOS w 2020 roku,
został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Powodem takiej decyzji jest sytuacja okoliczność, że w przedmiotowym przetargu nie złożono żadnej

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie