Zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich administrowanych przez GOS w 2019 roku

Gdański Ośrodek Sportu zawiadamia, że nie doszło do zawarcia umowy, w sprawie przedmiotowego zamówienia, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.