03.04.2019 – Pismo nr 5 –  informacja o wyborze oferty w odniesieniu do części nr 1 – zabezpieczenie medyczne imprez oraz zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty w odniesieniu do części nr 2 – zabezpieczenie medyczne kąpielisk morskich (.pdf 645 kB)

Gdański Ośrodek Sportu niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2019 roku zwarł z:
Falck Medycyna Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
cena umowna (brutto): 148.410,00 zł
umowę  na zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie