Gdański Ośrodek Sportu (Zamawiający) zawiadamia, że: zamyka przetarg bez dokonania wyboru oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 19.04.2019r. na stronie internetowej: https://bip.sportgdansk.pl/uslugi/nowe-postepowania/
zamieścił ogłoszenie o przedmiotowym przetargu.

Mając na względzie treść ogłoszenia, w którym w pkt. 4 ppkt. 3) w pozycji ”Uwaga” zamieszczono informację następującej treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.”,

Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Podstawa prawna:
Art. 70 1 § 3 i § 4, art. 70 3 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) w związku z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający dziękuję za złożenie ofert w przedmiotowym przetargu i jednocześnie informuje, że niezwłocznie zostanie ogłoszony kolejny przetarg w przedmiotowej sprawie.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie