Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że w dniu 09.03.2020 roku zawarł umowę z:

Lion Safety Security Sp. z o.o. z siedzibą: 01-905 Warszawa, ul. Renesansowa 5a/30.

w zakresie części nr 1 – teren imprez, na kwotę (brutto): 21.619,71 zł.

w zakresie części nr 3 – impreza masowa, na kwotę (brutto): 43.486,65 zł.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie