Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprez przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że podjął decyzje w stosunku do poszczególnych części przedmiotu zamówienia, odpowiednio:

część nr 1 – teren imprez
Wybór oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Lion Safety Security Sp. z o.o. z siedzibą: 01-905 Warszawa, ul. Renesansowa 5a/30.
cena oferty (brutto): 21.619,71 zł.

część nr 2 – trasy imprez biegowych
Zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę jaką GOS zamierzał przeznaczyć na realizację tej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający powtórnie ogłosi przetarg w zakresie tej części przedmiotu zamówienia.

część nr 3 – impreza masowa
Wybór oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez:
Lion Safety Security Sp. z o.o. z siedzibą: 01-905 Warszawa, ul. Renesansowa 5a/30.
cena oferty (brutto): 43.486,65 zł.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie