20.03.2019 roku – Pismo nr 2 – informacja o wyborze oferty (.pdf 673 kB)

Gdański Ośrodek Sportu niniejszym informuje, że w dniu 08.04.2019 roku zawarto umowy na realizację poszczególnych części przedmiotowego zamówienia, odpowiednio:

część nr 1 – teren imprez i trasy imprez biegowych

KONSORCJUM:
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. (Lider)
60-693 Poznań, ul. Dembowskiego 3,
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc (partner)
60-693 Poznań, ul. Dembowskiego 3,
cena umowna (brutto): 229.611,48 zł

część nr 2 – impreza masowa 

KONSORCJUM:
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Sp. z o.o. (Lider)
60-693 Poznań, ul. Dembowskiego 3,
Agencja Ochrony Osób i Mienia SOWA Tymoteusz Stranc (partner)
60-693 Poznań, ul. Dembowskiego 3,
cena umowna (brutto): 20.159,70 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie