ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
     Bezpieczeństwo osób i mienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem  imprez biegowych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2020 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że zamyka przetarg bez dokonania wyboru oferty.

Powodem takiej decyzji jest sytuacja związana z rozprzestrzenianie się koronawirusa, która doprowadziła do odwołania imprez masowych.

W związku z negatywną oceną stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewoda Pomorski w dniu 10.03.2020 roku

wydał komunikat, zgodnie z którym zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie