Załadunek i transport kontenerowej zabudowy stadionu letniego oraz jej rozładunek i montaż na plaży w Gdańsku Brzeźnie

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/66e8d589-2044-4629-9194-55b557b4e907

*AKTUALIZACJA: 22.04.2021r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 22.04.2021r. (pdf 569 kB)
*AKTUALIZACJA:21.04.2021r.
Pismo nr 2 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 549 kB)

*AKTUALIZACJA: 08.04.2021r:
1. Pismo nr 1 – zmiana treści SWZ (.pdf 404 kb
2. Aktualna wersja OPZ (.pdf 830 kB)


*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 972 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 393 kB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.pdf 783 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 5,655 MB)
5. Załączniki do SWZ (,zip 533 kb)
6. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 110 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie