Najem kontenerów i toalet przenośnych na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2022 roku.

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49de98a3-c5d4-404e-b5c4-e4b2a974a8cf

*AKTUALIZACJA: 14.03.2022r.
Pismo nr 6 – sprostowanie do pisma nr 5 (.pdf 347 kB)
*AKTUALIZACJA: 11.03.2022r.
Pismo nr 5 – informacja z otwarcia ofert w dniu 11.03.2022 r. (.pdf 678 kB)
*AKTUALIZACJA: 08.03.2022r.
Pismo nr 4 – zmiana treści SWZ i terminów: składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (.pdf  956 kB)
Zmiana terminu składania ofert na dzień 11.03.2022r. do godz. 12:00:00
Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 11.03.2022r. o godz. 12:30:00
do pobrania aktualne na 08.03.2022r. wersje Formularzy Oferty dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia
formularz oferty_kontenery na imprezy _8 marca aktualna wersja_3 (.doc 166 kB)
formularz oferty_kontenery na kąpieliska morskie_8 marca aktualna wersja_3 (.doc 177 kB)
formularz oferty_toalety przenośne_8 marca aktualna wersja_3 (.doc 166 kB)
formularz oferty_kontenery prysznicowe_8 marca aktualne wersja_3 (.doc 167 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieni opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 40 KB)
*AKTUALIZACJA: 08.03.2022r.
Pismo nr 3 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 301 kB)
*AKTUALIZACJA: 04.03.2022r.
Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do treści SWZ (.pdf 379 kB)
*AKTUALIZACJA: 03.03.2022r,
1. Pismo nr 1 – pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmiana treści SWZ (.pdf 492 kB)
Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.03.2022r. do godz. 12:00:00
Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 09.03.2022r. o godz. 12:30:00
2. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 40 kB)
do pobrania aktualne wersje Formularza Oferty dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
formularz oferty_kontenery na imprezy_aktualna wersja (.doc 167 kB)
formularz oferty_kontenery na kąpieliska morskie_aktualna wersja (.doc 166 kB)
formularz oferty_toalety przenośne_aktualna wersja (.doc 177 kB)
formularz oferty_kontenery prysznicowe_aktualna wersja (.doc 165 kB)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,021 MB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 158 kB)
część nr 1 – kontenery na imprezy (.zip 853 kB)
część nr 2 – kontenery na kąpieliska morskie (.zip 1,399 MB)
część nr 3 – toalety przenośne (.zip 836 kB)
część nr 4 – kontenery prysznicowe (.zip 705 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie