Dzierżawa wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

Informacja o zmianie Załącznika Nr 3 „Projekt umowy dzierżawy” i Załącznika Nr 2 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku wraz z zabudową, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

Informacja

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

Termin i miejsce przetargu: 26 lutego 2018 r., godz. 10.00, Gdańsk ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w Gdańsku w siedzibie GOS do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 10.00.

Wywoławcze stawki czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

– 24,20 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,

– 12,12 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,

– 0,03 zł/m2/mc – na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 75.586 zł, należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania