Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową o powierzchni 2796 m², położoną przy ul. Abrahama 38 w Gdańsku do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu.


Dokumenty do pobrania – 274 KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie