*AKTUALIZACJA 14.06.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert (.pdf 212 KB)

*AKTUALIZACJA 07.06.2019 r.
Pismo nr 6 – Modyfikacja treści SIWZ
 (.pdf 1,4 MB)
Aktualna wersja przedmiaru robót dla części 2 zamówienia TAMKA (.pdf 28 kB)
Aktualny rysunek techniczny TAMKA (.pdf 558 kB)
Aktualny rysunek techniczny SZAFARNIA (.pdf 1201 kB)

*AKTUALIZACJA 06.06.2019 r.
Pismo nr 4 – pytania i odpowiedzi (.pdf 778 kB) – zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
nowy termin składania ofert: do dnia 14.06.2019 r. do godz. 10:00
nowy termin otwarcia ofert: w dniu 14.06.2019 r. godz. 10:30
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 197 kB)

*AKTUALIZACJA 05.06.2019 r.

Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ w zakresie Części 1 zamówienia (.pdf 913 kB)
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 213 kB)

*AKTUALIZACJA 31.05.2019 r.

Pismo nr 1 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert (.pdf 184 kB)
nowy termin składania ofert: do dnia 11.06.2019 roku do godz. 10:00
nowy termin otwarcia ofert:
w dniu 11.06.2019 roku o godz. 10:30
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 196 kB)

Termin składania ofert do dnia 04.06.2019 r. godz. 10:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 593 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 465 KB)
Wzór umowy wraz z załącznikami (.pdf  391 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej (.zip 318 KB)
Dokumentacja Część 1 – Targ Rybny (.zip  3225 KB)
Dokumentacja Część 2 – TAMKA (.zip 5201 KB)
Dokumentacja Część 3 – Sienna Grobla (.zip 5822 KB)
Dokumentacja Część 4 – Szafarnia (.zip 1633 KB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie