Wykonanie okresowych przeglądów technicznych, serwisów i konserwacji: central wentylacyjnych i klimatyzatorów w Gdańskim Ośrodku Sportu, w latach 2021-2023.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a391a086-f957-4b06-976d-438ee1a947b4

*AKTUALIZACJA: 26.10.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2021r. (.pdf 361 kB)
*AKTUALIZACJA: 25.10.20211r.

Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia (.pdf 303 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 993 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 582 kB)
3. Załączniki dla części nr 1 – centrale wentylacyjne (.zip 1,293MB)
4. Załączniki dla części nr 2 – klimatyzatory (.zip 1,292MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 124 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie