Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Challenge Gdańsk 2021
współorganizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f4360bd-4736-4d37-b7e5-317749ade05e

*AKTUALIZACJA: 01.06.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 116 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 937 kb)
2. Formularz Oferty (.doc 98 kB)
3. Wzór Umowy (.pdf 286 kB)
4. Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (.pdf 205 kB)
5. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy (.pdf 15,826 MB)
6. Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy (.pdf 22,546 MB)
7. Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy (.pdf 1,364 MB)
8. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 91kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie