Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Challenge Gdańsk 2021 współorganizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Challenge Gdańsk 2021
współorganizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5f4360bd-4736-4d37-b7e5-317749ade05e

*AKTUALIZACJA: 01.06.2021r.
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 116 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 937 kb)
2. Formularz Oferty (.doc 98 kB)
3. Wzór Umowy (.pdf 286 kB)
4. Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (.pdf 205 kB)
5. Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy (.pdf 15,826 MB)
6. Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy (.pdf 22,546 MB)
7. Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy (.pdf 1,364 MB)
8. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 91kB)