ZP2/68/2019 Prace naprawczo remontowo konserwacyjne w budynku Przystani Żeglarskiej Tamka w Gdańsku, ul. Tamka 17

Termin składania ofert 25.10.2019r. godz. 9:30

18.10.2019r.  Zaproszenie do złożenia oferty

18.10.2019r.  Załącznik nr 1 do Zaproszenia

18.10.2019r.  Załącznik nr 2 do Zaproszenia

18.10.2019r. Załącznik nr 3 do Zaproszenia

18.10.2019r. Załącznik nr 4 do Zaproszenia

AKTUALIZACJA 21.10.2019

21.10.2019 Zmiana do Zaproszenia do złożenia oferty

21.10.2019 Załącznik nr 5 do Zaproszenia