ZP2/60/2019 Roboty budowlane polagające na odtworzeniu nawierzchni po awarii wodociągowej oraz remont ścieku odwodnienia na trenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin składania ofert: 02.08.2019r. godz. 09:30

26.07.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (261KB)

26.07.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip4,38MB)

29.07.2019r. Zamawiający dokonuje sprostowania w pkt. I Zaproszenia: wynagrodzenie RYCZAŁTOWE.