Wynik konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej oraz nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu oferty w dniu 06 sierpnia 2019 roku złożonej w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej oraz nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Mateusza Szynkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA-SPORTU Mateusz Szynkowski – Kętrzyn, ze stawką netto 286,- zł za jednostkę basenową w niedzielę godz. 12:20 – 13:00.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie