Wynik konkursu ofert na najem jednostek basenowych na niecce dużej oraz niecce małej nr 1 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, na prowadzenie działalności z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz profilaktyki bezpiecznej kąpieli od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 oraz w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 23 lutego 2023 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych na niecce dużej oraz niecce małej nr 1 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, na prowadzenie działalności z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz profilaktyki bezpiecznej kąpieli od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 oraz w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025, do zawarcia umowy najmu wybrano niżej wymieniony podmiot:

Gdańskie Ratownictwo Wodne, ul. Traugutta 14, 80-221 Gdańsk (Oferta Nr 1)

Niedziela

godz.7:40-8:20

godz.8:20-9:00

godz.9:00-9:40

godz.9:40-10:20

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie