Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsce o powierzchni 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 10,54 zł

Wadium w wysokości: 2.846,- zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A.

Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, w tytule przelewu podając „wadium – automaty w Pływalni Osowa”

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

Warunki najmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków najmu bez wskazania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie