Wynajem miejsce pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Krytej Pływalni przy ulicy Siedleckiego 14 w Gdańsku

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsce pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Krytej Pływalni przy ulicy Siedleckiego 14 w Gdańsku.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/m-c netto  bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 302,34 zł pod ustawienie automatów do wyboru: z napojami gorącymi, zimnymi lub przekąskami.

Wadium w wysokości: 2.722 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 2 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków Najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania

Oświadczenie zał. nr 4 do warunków