Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajęcia miejsce o powierzchni 2,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres trzech lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 10,14 zł.

Wadium w wysokości: 2.282 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, w tytule przelewu podając „wadium – automaty w Pływalni Chełm” Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot, który będzie uczestniczył w konkursie.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Szczegółowe warunki najmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków Najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie