Wynajem miejsca o pow. 2 m2 pod ustawienie automatów usługowych – masujących na terenie Pływalni Chełm, ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wynajmu miejsce o powierzchni 2 m2 pod ustawienie automatów usługowych – masujących na terenie Pływalni Chełm przy ulicy Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Minimalna stawka dzienna czynszu netto za 1 m2 bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 9,94 zł.

Wadium w wysokości: 1.848,90 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu miejsca pod ustawienie automatów usługowych – masujących wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków Najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumentacja do pobrania