Publiczny przetarg ograniczony – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Jantarowej 4 w Gdańsku na okres dziesięciu lat.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Jantarowej 4 w Gdańsku na okres dziesięciu lat.

– właściciel lokalu       –           Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin i miejsce licytacji : 02 sierpnia 2018r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 257,81 m² w tym: lokal gastronomiczny o powierzchni 190,05 m2, działalność

całoroczna,  sanitariaty ogólnodostępne o powierzchni 67,76 m2, działalność w okresie 1 kwietnia – 30 września

wraz z przyległym gruntem o łącznej powierzchni 1402,31 m² ze stawką czynszu 0,78 zł/m²/mc netto,

– opis techniczny: podłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, brak ogrzewania

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje do dnia 31 grudnia 2018 roku dotychczasowy najemca Bożena Dudzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „KARMAZYN” Bożena Dudzik w Gdańsku posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:28,41 zł.

Wadium w wysokości: 25.255,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Dokumenty do pobrania

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.