Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem WC ogólnodostępnego w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres trzech lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • administrator lokalu – GOS z siedzibą w Gdańsku adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji: 27 kwietnia 2017r. godz. 10:00 w Gdańsku, ul. Traugutta 29.

Lokal – WC ogólnodostępny zajmuje dotychczasowy najemca Boruszewski Arkadiusz Firma Prywatna „SWC” 83-400 Kościerzyna, posiadający pierwszeństwo przed przedmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

  • powierzchnia użytkowa – 40,50 m2
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne

Stawka czynszu netto do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 28,24 zł.

Wysokość wadium: 3.432 zł.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w PKO SA Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja do pobrania