Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem lokali użytkowych w Gdańsku, ul. Przełom 9, na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem niżej wymienionych  lokali użytkowych w Gdańsku, ul. Przełom 9, na prowadzenie działalności: drobne remonty małych jednostek pływających.

  • właściciel lokali – Gmina Miasta Gdańska
  • administrator lokali – GOS z siedzibą w Gdańsku adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Hangar Nr 1

– powierzchnia użytkowa – 545 m2
– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Hangar Nr 1 zajmuje dotychczasowy najemca Tomasz Malinowski „Spider” Budowa i Remonty Jachtów Gdańsk posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 9,60 zł.

Wysokość wadium: 15.696 zł

Termin i miejsce licytacji : 31 maja 2017 roku o godz. 10:00   80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Hangar Nr 2

– powierzchnia użytkowa – 534 m2
– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Hangar Nr 2 zajmuje dotychczasowy najemca Robert Szymczak Budowa i Remonty Jachtów „SZYMON JACHT” w Gdańsku. posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi 9,60 zł.

Wysokość wadium: 15.379 zł.

Termin i miejsce licytacji : 31 maja 2017 roku o godz. 10.30 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Hangar Nr 3 z gruntem przyległym

– powierzchnia użytkowa lokalu – 77 m2, grunt przyległy do lokalu – 250 mze stawką 0,76 zł/m2/m-c netto     

– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Hangar Nr 3 zajmuje dotychczasowy najemca Dawid Borof MMAD Propulsion Motor Gdańsk posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  9,60 zł.

Wysokość wadium: 2.788 zł.

Termin i miejsce licytacji : 31 maja 2017 roku o godz. 11:00 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w PKO SA Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji  udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja do pobrania