Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem kontenerów sanitarnych położonych przy Kąpielisku Morskim Sobieszewo i Kąpielisku Morskim Orle w Gdańsku na okres jednego sezonu letniego 2017 r.

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem kontenerów sanitarnych położonych przy Kąpielisku Morskim Sobieszewo i Kąpielisku Morskim Orle w Gdańsku na okres jednego sezonu letniego 2017 roku.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • administrator lokalu – GOS z siedzibą w Gdańsku adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji: 23 maja 2017 roku.

Kontener nr 1 godz. 10:00 w Gdańsku,  ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Kontener nr 2 godz. 10:30 w Gdańsku, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Charakterystyka kontenerów:

1. Kontener nr 1 – kontener sanitarny na Kąpielisku Morskim Sobieszewo w Gdańsku

  • powierzchnia użytkowa: 14,40 m2

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:  28,24 zł.

Wysokość wadium: 1.220 zł.

2. Kontener nr 2  – kontener sanitarny na Kąpielisku Morskim Orle w Gdańsku

  • powierzchnia użytkowa:  14,40 m2

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:  28,24 zł.

Wysokość wadium: 1.220 zł.

Opis techniczny: kontener nr 1 i kontener nr 2 posiadają instalację elektryczną i instalację wodną oraz kanalizacyjną – zbiornik na nieczystości płynne.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w PKO SA Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji  udziela Dział Usług GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

dokumentacja do pobrania