Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres do trzech lat.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres do trzech lat.

– właściciel lokalu       –           Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Termin i miejsce licytacji : 18 czerwca 2018r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 74 m² w tym: pomieszczenia z wyposażeniem (kuchenne główne – 13,64 m²,

2 pomieszczenia kuchenne pomocnicze – 8,82 m² – 5,05 m2, zaplecze kuchenne – 21,74 m², korytarz – 24,75 m²)

– opis techniczny: podłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie elektryczne

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:28,41 zł

Wysokość wadium: 6.308,- zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Dokumenty do pobrania

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.