Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A położonego w Gdańsku, przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni, na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego na przyległym terenie

  • właściciel nabrzeża – Gmina Miasta Gdańska
  • administrator nabrzeża – Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji: 19 czerwca 2019 roku o godz. 10.00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Nabrzeże VIII-A

  • długość nabrzeża  – 20 mb
  • opis techniczny:   nabrzeże uzbrojone w prąd i wodę,

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  3 zł.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 5.400 zł należy wnieść przelewem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot, który będzie uczestniczył w Przetargu.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu, drugi przetarg może być przeprowadzony po upływie 7 dni od daty wyznaczonej na licytację stawki czynszu w pierwszym przetargu.

Informacji  dotyczących postępowania udziela Dział Najmu i Dzierżaw GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie