Przyjmowanie ofert na dzierżawę parkingu o pow. 1500 m2 położonej w Gdańsku na terenie Kompleksu Sportowego Grunwaldzka 244 na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2017 r. na prowadzenie działalności handlowej – handel choinkami

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do składania ofert na dzierżawę parkingu – części działki nr 43/7 obręb 30 o pow. 1500 m2 położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 na terenie Kompleksu Sportowego Grunwaldzka 244 na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24 grudnia 2017 roku na prowadzenie działalności handlowej – handel choinkami.

Charakterystyka gruntu:

Parking ma podłoże asfaltowe, posiada dużą, dwuskrzydłową bramę wjazdową bezpośrednio z al. Grunwaldzkiej. Nie ma dostępu do energii elektrycznej, ani do bieżącej wody.

Stawka wyjściowa za 1m2 gruntu za miesiąc netto wynosi 2,16 zł.

Pisemne wnioski należy kierować do sekretariatu GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w terminie do dnia 10 grudnia 2017 roku.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty wydzierżawienia gruntu Wydzierżawiający przeprowadzi negocjacje ze stronami zaintersowanymi dotyczące wysokości czynszu dzierżawnego.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy oraz wzór umowy dzierżawy do wglądu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.