Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego znajdującego się w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • zarządca  lokalu – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29 , 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 5 maja 2020 r.  godz. 10.00 w Gdańsku,  ul. Traugutta 29 pokój nr 12.

Lokal – WC ogólnodostępny zajmuje dotychczasowy najemca Boruszewski Arkadiusz Firma Prywatna „SWC” 83-400 Kościerzyna, posiadający pierwszeństwo przed przedmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

  • powierzchnia użytkowa – 35,43 m2
  • opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  29,42 zł.

Wysokość wadium: 3.128,-  zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się pod numerem telefonu 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie