Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres trzech lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji : 30 stycznia 2017 r., godz. 10:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

  • powierzchnia użytkowa – 537 m2, kubatura 3002,20 m3
  • opis techniczny: instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefoniczna, alarmowa

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi : 9,60 zł

Wysokość wadium: 15.466 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 dzień przed rozpoczęciem licytacji.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji udziela Dział Usług Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 507 660 894, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Dokumentacja do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie