Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

 

zaprasza do udziału w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu
na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, na działalność biurową, na okres 3 lat.

– właściciel lokalu      – Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 1 grudnia 2023r., godz. 10:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój
nr 12.

Lokal zajmuje dotychczasowy najemca: Firma Plech Sport Agency Krystian Plech (NIP 5892013462, REGON 222072855), na podstawie umowy najmu z dnia 8 grudnia 2020 r.
nr 31/NID/2020/OSZA obowiązującej do dnia 7 grudnia 2023 r., posiadający pierwszeństwo przed przedmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynsz na zasadach określonych  w § 3 ust. 3, 8 i 9 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 21,80 m2

– opis techniczny: instalacja elektryczna, dostęp do zimnej wody i ciepłej wody użytkowej oraz WC, CO zasilane z kotłowni olejowej w budynku.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 33,79 zł.

Wadium w wysokości: 2210,00 zł  należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie