PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonego pisemnego przetargu na sprzedaż środków trwałych w postaci:

Jacht motorowy, model OCEAN ALEKSANDER 54.

  1. Sprzedający Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk ul Traugutta 29
  2. Komisja

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Zarządzeniem Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu nr 67/2022 z dnia 14.12.2022 powołano komisję w składzie:

Przewodniczący – Marek Lenard

Sekretarz – Anita Zebrowska

Członek – Jacek Sadłowski

  1. Postępowanie

W sprawie sprzedaży w/w składników majątku GOS   rozpoczęto postępowanie w dniu 15.03.2023 r. zamieszczając ogłoszenie o przetargu na stronie internetowe GOS.

Sprzedażą objęty jest: Jacht motorowy, model OCEAN ALEKSANDER 54.

  1. Wartość rynkowa

Wartość rynkowa brutto w/w jachtu określona została przez Uprawnionego Rzeczoznawcę MZT PZŻ leg nr 53 mgr inż. Roberta Napiórkowskiego i wynosi 63.258,60 zł

– Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należało wpłacić do dnia 27.3.2023 do godz.24:00 r. na konto bankowe GOS – PKO SA Nr konta: 46 1240 1268 1111 0010 3860 4109

  1. Termin wpłaty wadium

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10.01.2023 r. następujące podmioty dokonały wpłaty wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej

LP PRZEDMIOT PRZETARGU OFERTA IMIĘ NAZWISKO OFERENTA WADIUM UWAGI
1. Jacht Motorowy CLAUDIA MK CONTAINERS Dariusz Kolańczyk ul Kartuska 56/58 6.325,86 zł  
2. Jacht Motorowy CLAUDIA ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY MOTOR – IMPEX  80-297 Banino ul. Borowiecka 46 6.325,86 zł  
3. Jacht Motorowy CLAUDIA Andrzej Gałkiewicz  80-755 Gdańsk ul Szafarnia 6/40 6.330,00 zł  
4. Jacht Motorowy CLAUDIA Bartosz Tomiak Gdansk ul Krynicka 3/82 6.325,86 zł  
5. Jacht Motorowy CLAUDIA BALTICOM Sp. z o.o. 84-106 Puck Plac Obrońców Wybrzeża 7a/3 6.325,86 zł  
6. Jacht Motorowy CLAUDIA ROCK CAFFE TKACKA Sp. z o.o.  80-830 Gdańsk ul Tkacka 7/8 6.400,00 zł  

Termin składania ofert

Wyznaczony termin składania ofert został ustalony na dzień 28.03.2023 r. do godz. 09:00.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

  1. Otwarcie ofert

Wyznaczony termin otwarcia ofert – 28.03.2023 r. godz. 11:00

Oferty zostały odebrane z sekretariatu i ponumerowane zgodnie z datami wpływu.

Otworzono wszystkie oferty zgodnie z ustaloną numeracją

  1. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu zwraca się oferentom wpłacone wadium.
  2. Komisja stwierdza co następuje:

W wyniku przetargu ustalono:

LP PRZEDMIOT PRZETARGU OFERTA IMIĘ NAZWISKO OFERENTA CENA OFEROWANA UWAGI
1. Jacht Motorowy CLAUDIA Andrzej Gałkiewicz  80-755 Gdańsk ul Szafarnia 6/40 71.100,00  
2. Jacht Motorowy CLAUDIA ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY MOTOR – IMPEX  80-297 Banino ul. Borowiecka 46

 

65.500,00  
3. Jacht Motorowy CLAUDIA Bartosz Tomiak Gdańsk ul Krynicka 3/82 66.000,00  
4. Jacht Motorowy CLAUDIA ROCK CAFFE TKACKA Sp. z o.o.  80-830 Gdańsk ul Tkacka 7/8 65.258,60  
5.      Jacht Motorowy CLAUDIA BALTICOM Sp. z o.o. 84-106 Puck Plac Obrońców Wybrzeża 7a/3 75.000,00  
6. Jacht Motorowy CLAUDIA MK CONTAINERS Dariusz Kolańczyk ul Kartuska 56/58 Brak oferty  

Oferta najkorzystniejsza –  Oferta nr 5

Odbiór jachtu nastąpi po wpłaceniu oferowanej kwoty  pomniejszonej o wpłacone wadium tj

  1. W przypadku jachtu Claudia Aleksander 54 – 68,674,14 zł brutto

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie