Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, na prowadzenie działalności związanej ze sportem – w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert, na okres do 3 lat.

  • właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk
  • administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sekretariacie do dnia 18 grudnia 2018 r., do godz. 15.00,  80-807 Gdańsk, ul. Traugutta 29.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa lokalu –  63,37 m², kubatura – 164,76 m³
  • opis techniczny: podłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wc

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 6 zł.

Wadium w wysokości: 1.141,- zł należy wpłacić na konto: Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Regulamin konkursu z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie