Oddanie w najem Lokalu Użytkowego na Stadionie Żużlowym im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku

DYREKTOR GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

ZAPRASZA

DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

W TRYBIE BEZ PRZETARGOWYM – W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT.

Stadion Żużlowy im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku

-administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku (tel.58 524 18 51),

-powierzchnia użytkowa – 25,8 m2,

W skład przedmiotu najmu wchodzi:

a) pomieszczenie biurowe – 18 m² i 7,8 m²,

b) dostęp do WC i zaplecza kuchennego w budynku na zasadzie współużytkowania,

c) ogrzewanie centralne – piec olejowy wspólny dla całego budynku.

– usytuowanie lokalu: lokal na terenie zamkniętym przy stadionie żużlowym na terenie Obiektu Sportowego,

– stawka czynszu najmu – 2,82 zł netto za 1 m2 /m-c powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych,

– przeznaczenie: na działalność fundacji – organizacji pożytku społecznego.

Dokumentacja do pobrania

Pisemne oferty o najem lokalu – należy składać w Sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Sportu,    ul. Traugutta 29 w Gdańsku

 

do dnia 24 sierpnia 2017r. do godz. 1500

 

Ogłoszenie Dyrektora GOS o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem bez przetargu – w drodze zbierania i wyboru oferty z zasadami najmu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i GOS oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.sportgdansk.pl