Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem wolne jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Minimalna stawka najmu wynosi:

– za jednostkę basenową (2 x 40 minut) w piątek – 667,34 zł netto bez podatku VAT

– za jednostkę basenową w weekend (3 x 40 minut) sobota, niedziela – 1.001,- zł netto bez podatku VAT.

Wadium w wysokości: 5.000,- zł  

należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w Gdańsku w siedzibie GOS do dnia 17 lipca 2018r. do godz. 1500.

Warunki najmu wolnych jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl

Dokumenty do pobrania

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.