Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych wraz z gruntem przyległym znajdujących się na terenie Przystani Górki Zachodnie przy ul. Przełom 22 w Gdańsku, na działalność – organizacji pożytku publicznego w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.

– właściciel lokalu          – Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sport ul. Traugutta 29 Gdańsk, do dnia 22 grudnia 2022r., do godz. 10:00

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokali – 86,42 m2,
– grunt przyległy – 924 m²,
– opis techniczny: podłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

Stawki czynszu (netto) za 1 m2/mc:

1,55 zł powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych,
0,53 zł/12mc za grunt przyległy.

Zasady najmu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumenty do pobrania – 2,06 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie