Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, na prowadzenie działalności z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz profilaktyki bezpiecznej kąpieli od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 oraz w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025 i ogłasza konkurs ofert.

Podmiotami upoważnionymi i dopuszczonymi do udziału w konkursie ofert są kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, działające na rzecz dzieci i młodzieży.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 23 lutego 2023r. do godz. 10:00

Warunki najmu jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków najmu bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 2,14 MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie