Wyniki Konkursu Ofert na najem jednostek basenowych(2 x 40 minut) w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz jednostek basenowych (3 x 40 minut) w weekend (sobota, niedziela) na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 31 stycznia 2018 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, do zawarcia umowy najmu wybrano niżej wymieniony podmiot:

1. F.H.U. Ribas Krzysztof Rybarczyk, ul. Hoża 9C/14, 80-628 Gdańsk, (Oferta Nr 1)

wtorek godz. 17.20-18.40 stawka – 728,29 zł

czwartek godz. 17.20-18.40 stawka – 863,41 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie