Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.

Minimalna stawka najmu za jednostkę basenową wynosi:

  • 286 zł netto bez podatku VAT za nieckę dużą
  • 143 zł netto bez podatku VAT za nieckę małą Nr 1
  • 143 zł netto bez podatku VAT za nieckę małą Nr 2

Przy czym do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczona kwota podatku VAT w obowiązującej wysokości.

Wadium w wysokości: 2.000 zł na każdą nieckę, należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

W przypadku złożenia ofert na dwie lub więcej niecek, należy złożyć wadium odrębnie dla każdej niecki.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej  GOS www.sportgdansk.pl

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie